INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA.

BIASUZZI TURISMO S.p.A. (u daljnjem tekstu: Društvo), u skladu s čl. 13. Uredbe (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR), koji se odnosi na zaštitu pojedinaca vezanu za obradu osobnih podataka, objavljuje ovu informaciju s ciljem upoznavanja korisnika sa svrhom i načinom obrade osobnih podataka koje biste mogli ustupiti prilikom pretraživanja ove web stranice (u daljnjem tekstu “Web stranica”).

Želimo naznačiti da se informacije odnose samo na ovu Web stranicu, ne i na Web stranice trećih osoba kojima korisnik može eventualno pristupiti putem linka koji se na njoj nalaze.

KATEGORIJE OBRAĐENIH PODATAKA

Podaci o pretraživanju

Računalni sustavi i softverski procesi koji se koriste za rad ove Web stranice prikupljaju, tijekom uobičajenog rada, neke osobne podatke čiji je prijenos implicitan u uporabi internetskih komunikacijskih protokola. Te se informacije ne prikupljaju kako bi se povezale s određenim korisnikom, ali po svojoj prirodi mogu, putem obrade i povezivanja s podacima trećih osoba, pridonijeti identifikaciji korisnika. Ova kategorija podataka uključuje, na primjer, IP adrese ili nazive domena računala kojima se korisnici služe tijekom povezivanja na ovu Web stranicu, adrese u URI (Uniform Resource Identifier) zapisu traženih resursa, vrijeme zahtjeva, način podnošenja zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, numerički kod koji pokazuje status odgovora poslužitelja (uspješan zahtjev, pogreška, itd.) i druge parametre koji se odnose na operativni sustav i računalno okruženje korisnika. Dobiveni se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih podataka o korištenju Web stranice i provjeri njihovog rada te se brišu odmah nakon obrade.

Podaci koje korisnik pruža dobrovoljno

Izborno, eksplicitno i dobrovoljno slanje e-pošte na adrese navedene na Web stranici podrazumijeva naknadno preuzimanje pošiljateljeve adrese potrebne za odgovor na zahtjev, kao i svih drugih osobnih podataka sadržanih u poruci. Određene informacije se također prenose ili prikazuju u onim dijelovima Web stranice koji su određeni za pojedine usluge na zahtjev i podnose se, ako je to slučaj, subjektu obrade za suglasnost.

Kolačići

Za sve informacije o korištenju kolačića na Web stranici, pristupite odgovarajućim informacijama klikom ovdje.

SVRHA I PRAVNE OSNOVE OBRADE, PRUŽANJE PODATAKA I POSLJEDICE U SLUČAJU ODBIJANJA

Društvo će obraditi vaše podatke kako bi olakšalo pretraživanje i pružilo usluge zatražene putem obrazaca koji su posebno ponuđeni na Web stranici. Osim već navedenog u djelu o podacima pretraživanja i kolačićima, u onim dijelovima Web stranice koji su određeni za pojedine usluge na zahtjev, moći ćete pružiti svoje osobne podatke u svrhu ispunjenja ciljeva određenih u pojedinim informacijama, no, u slučaju da ih odbijete pružiti, neće biti moguće primiti traženu uslugu.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni kroz uporabu Web stranice obrađuju se u vremenskom razdoblju potrebnom za postizanje ciljeva za koje su prikupljeni ili, istekom potonjeg, u vremenskom razdoblju utvrđenom važećim propisima.

Više pojedinosti potražite u informacijama o pojedinim uslugama.

PRENOŠENJE PODATAKA I KATEGORIJE PRIMATELJA

Svi prikupljeni i obrađeni podaci mogu biti priopćeni internim osobama ovlaštenima za obradu podataka u sklopu svojih dužnosti, kao i trećim osobama u slučaju nastanka potrebe priopćenja tih podataka, a isključivo u prethodno navedene svrhe. Takvi primatelji, prilikom obrade podataka u ime Društva, biti će ovlašteni za obradu osobnih podataka posebnim ugovorom ili drugim pravnim aktom.

Više pojedinosti potražite u informacijama o pojedinim uslugama.

PRIJENOS PODATAKA TREĆIM ZEMLJAMA I/ILI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Vaši osobni podaci neće biti preneseni neeuropskim trećim zemljama.

PRAVA SUBJEKTA OBRADE

Vaše je pravo (članci 15. -22. GDPR-a) zatražiti od našeg Društva pristup vašim osobnim podacima i ispraviti ih ako su netočni, izbrisati ih ili ograničiti njihovu obradu ako su za to ispunjeni uvjeti ili prenijeti podatke koje ste ustupili samo ako su predmet automatske obrade temeljene na privoli ili ugovoru.  Vaše je pravo i povući privolu koju ste dali za ciljeve koji su to od vas zahtijevali, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade provedene do trenutka povlačenja privole. Imate također pravo uložiti prigovor na obradu takvih podataka nadležnom nadzornom tijelu, Talijanskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. 

Više pojedinosti potražite u informacijama o pojedinim uslugama.

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade je BIASUZZI TURISMO S.p.a., kojeg možete kontaktirati na: marketing@biasuzzispa.com

Posljednje ažuriranje: lipanj 2018.

Navedene informacije mogu biti podložne promjenama. Stoga je preporučljivo redovito provjeravati Web stranicu te smatrati važećom ažuriranu verziju politike privatnosti.