Politika privatnosti o obradi podataka – BiHoliday – Rezervirano područje

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja ima sjedište u Ponzano Venetu (TV) na adresi Via Morganella Ovest 55 i koja se može kontaktirati za pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@biasuzzispa.com.

2. Kategorije osobnih podataka

Obrađivat ćemo sljedeće kategorije osobnih podataka: ime, prezime I adresa e-pošte.

3. Namjena obrade, pravna osnova I razdoblje čuvanja

Osobne podatke obradit će Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo u namjenu i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Namjene

Registracija na web stranicu: kako bi se omogućilo stvaranje osobnog računa na web stranici i pristup i korištenje usluga vezanih uz nju.

Pravna osnova

Provedba ugovora.

Razdoblje pohrane podataka

Do zahtjeva za poništenje računa ili prestanka usluge. Međutim, račun i njegovi podaci bit će izbrisani nakon tri godine nekorištenja.

4. Nužnost obrade podataka

Ako korisnik odbije dostaviti tražene podatke u obrascu, Voditelj obrade neće moći obraditi zahtjev za registraciju u rezerviranom području.

5. Metode obrade podataka

Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo je donijela posebne sigurnosne mjere za sprječavanje gubitka osobnih podataka, nezakonitog ili nepravilnog korištenja istih i neovlaštenog pristupa njima.

6. Kategorije primatelja osobnih podataka

U svrhu ispunjavanja gore navedenih namjena Voditelj obrade podataka može prikupljene podatke priopćiti kategorijama subjekata navedenim u nastavku: pružateljima IT usluga, kao što su internetske usluge i računalstvo u oblaku; subjektima koji obavljaju djelatnost korisničke službe; stručnim uredima i drugim subjektima koji pružaju usluge pomoći, savjetovanja i komunikacije. Prema potrebi, primatelji podataka bit će imenovani kao voditelji obrade podataka, u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

7. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a); prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi nakon opoziva suglasnosti (čl. 21. GDPR-a).
Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@biasuzzispa.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti
Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (www.garanteprivacy.it) u skladu s člankom 77. GDPR-a i za potrebe istoga.