OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA.

Biasuzzi Turismo S.p.A., kao Voditelj obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu “Voditelj obrade”), daje Subjektu obrade ovu obavijest u skladu s europskim i talijanskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova se obavijest objavljuje kao integracija uvjeta korištenja web stranice, kako bi korisnik bio obaviješten o načinu na koji će Voditelj obrade obrađivati podatke unesene u obrazac za kontakt: stoga vas pozivamo da pročitate našu politiku privatnosti.

Svrha i pravne osnove obrade podataka

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke za razne svrhe:

1) odgovoriti na zahtjeve proslijeđene putem ovog obrasca, na primjer za dobivanje podataka o proizvodima ili uslugama (uključujući brošure, kataloge i/ili drugi informativni materijal), dobivanje ponude itd.: u tom slučaju privola nije zatražena a jer je obrada potrebna kako bi se odgovorilo na ove zahtjeve;

2)  koristiti adresu Subjekta obrade (adresa e-pošte) za provođenje istraživanja mišljenja i zadovoljstva, isporuku komercijalnih obavijesti koje sadrže informacije o proizvodima i uslugama, te za promocije ili pozive na događaje u kojima će Voditelj obrade sudjelovati: za tu je svrhu potrebna izričita privola Subjekta obrade koja se može dati i povući čak i za neke od prethodno spomenutih aktivnosti tako što se pošalje e-mail na niže navedenu adresu e-pošte;

Vremensko razdoblje čuvanja podataka

Voditelj obrade namjerava obrađivati osobne prema sljedećim vremenskim kriterijima:

  • ako Korisnik zatraži informacije, podaci će se zadržati tijekom razdoblja potrebnog za odgovor; ako umjesto toga Korisnik zatraži ponudu, razdoblje zadržavanja podataka bit će dvostruko duže od razdoblja trajanja ponude, osim ako se podaci ne moraju zadržati dulje, za vrijeme potrebno za rješenje (u svakom slučaju postignuto) bilo kakvog spora koji bi mogao nastati.
  • za svrhe iz točke 2) podaci će se čuvati dvadeset i četiri mjeseca od zadnje komunikacije, bez obzira na korišteni kanal: Subjekt obrade će moći povući svoju privolu ili prigovoriti obradi podataka u bilo kojem trenutku;

Pružanje podataka i posljedice u slučaju odbijanja

Za postizanje svrha iz točke 1), potrebno je dostaviti osobne podatke stoga bi odbijanje pružanja podataka, djelomično ili u cijelosti, moglo spriječiti Voditelja obrade u postizanju prethodno spomenutih svrha. Davanje podataka za postizanje dodatnih svrha nije obavezno: ako se podaci ne dostave, Voditelj obrade neće moći obavljati odgovarajuće aktivnosti, ali će mu, međutim, biti dopušteno ostvarivati svrhe definirane u točki 1).

Kategorije primatelja

Voditelj obrade neće dijeliti podatke, ali ih namjerava priopćiti internim osobama koje su ovlaštene za njihovu obradu u sklopu svojih dužnosti, kao i tvrtkama za savjetovanje, faktoring i komercijalne informacije, poduzetničkim udruženjima i /ili organizacijama, stručnjacima ili tvrtkama u uslužnim djelatnostima te javnim i privatnim tijelima, čak i kao rezultat inspekcija i revizija.

Takvi primatelji, prilikom obrade podataka u ime Društva, biti će ovlašteni za obradu osobnih podataka posebnim ugovorom ili drugim pravnim aktom.

Prijenos podataka trećim zemljama i/ili međunarodnim organizacijama

Osobni podaci neće biti preneseni neeuropskim trećim zemljama.

Prava subjekta obrade

Subjekt obrade ima pravo zatražiti od Voditelja obrade pristup svojim osobnim podacima i zatražiti njihovo ispravljanje ako su netočni, izbrisati ih ili ograničiti njihovu obradu ako su za to ispunjeni uvjeti, suprotstaviti se obradi koju je Voditelj obrade ostvarivao za svoje legitimne interese te steći prenosivost podataka koje je pružio samo ako su predmet automatske obrade temeljene na privoli ili ugovoru. Subjekt obrade također ima pravo povući svoju privolu za svrhe koje su to zahtijevale, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade provedene do trenutka povlačenja privole.

Da bi ostvario svoja prava, Subjekt obrade može koristiti obrazac koji je dostupan ovdje  i proslijediti ga Voditelju obrade na sljedeću adresu: privacy@biasuzzispa.com. Subjekt obrade također ima pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Talijanskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka (www.garanteprivacy.it).